Skocz do zawartości

 •         

Zdjęcie

SPC Deus M1 550 W - mega fail!

Cała prawda o SzrotPC

74 odpowiedzi w tym temacie

#1 TitoBandito

TitoBandito

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • 1582 postów

Napisano 18 maj 2014 - 07:59

nagroda.jpg

------
Si­len­tiumPC Deus M1 550 W jest pierw­szym za­si­la­czem, któ­ry nie prze­szedł na­szej pro­ce­du­ry te­sto­wej. Z te­go też wzglę­du nie mo­że­my go po­le­cić.

Za­si­lacz ma pro­ble­my z wy­so­ki­mi ob­cią­że­nia­mi, bli­ski­mi mo­cy cał­ko­wi­tej (uszko­dzo­ne dwa za­si­la­cze pod­czas te­stów przy mak­sy­mal­nym ob­cią­że­niu). PSU w ta­kim przy­pad­ku ma ten­den­cję do awa­rii. Tu­dzież nie za­le­ca­my ob­cią­żać te­go mo­de­lu po­wy­żej 450 W mo­cy cał­ko­wi­tej. Ma­ło te­go, za­si­lacz jest gło­śniej­szy od Deu­sa G1. Naj­bar­dziej od­czu­je­my to w prze­dzia­le 50% - 80% ob­cią­że­nia.

Je­że­li po­sia­dasz już ten mo­del za­si­la­cza, to mo­żesz go uży­wać, o ile nie bę­dziesz zbyt­nio ob­cią­żał li­nii +12 V np. kar­ta­mi gra­ficz­ny­mi po­wy­żej TDP 250 W (np. GTX 480, GTX 590, Ra­de­on HD7970 itp.) w po­łą­cze­niu z pod­krę­co­nym prą­do­żer­nym pro­ce­so­rem.

Do za­let te­sto­wa­ne­go za­si­la­cza moż­na za­li­czyć oka­blo­wa­nie ze wska­za­niem na wty­ki PCI-E, któ­rych jest czte­ry, co jest rzad­ko­ścią w PSU o po­dob­nej mo­cy (An­tec HCG 620M czy Chie­ftec NI­TRO II 650 W – LINK do te­stu). Dzię­ki te­mu, (teo­re­tycz­nie) za­si­li­my dwie moc­ne kar­ty gra­ficz­ne w tan­de­mie SLI/CF. Lecz jed­no­cze­śnie wy­mie­nio­na za­le­ta jest wa­dą. Dzię­ki du­żej ilo­ści wty­ków PCI-E ma­my moż­li­wość pod­pię­cia bar­dzo moc­nych kart gra­ficz­nych, któ­rych TDP mo­że prze­kro­czyć moc zna­mio­no­wą za­si­la­cza i do­pro­wa­dzić do awa­rii (gdy­by by­ło ich mniej, to fi­zycz­nie nie by­ło­by moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia moc­nych kart). Po­za tym, przy­da­ło­by się wię­cej wty­ków Mo­lex, któ­re swo­ją dro­gą moż­na dać na ka­blach ra­zem ze złą­cza­mi SA­TA. Oka­blo­wa­nie jest dłu­gie, w więk­szo­ści obu­dów nie bę­dzie pro­ble­mu z prze­pro­wa­dze­niem ich za tac­ką pły­ty głów­nej.

In­dy­wi­du­al­na re­gu­la­cja na­pięć (teo­re­tycz­nie) za­pew­nia sta­bil­ną pra­cę. W po­rów­na­niu z Deu­sem G1 za­sto­so­wa­no lep­sze kon­den­sa­to­ry (Te­apo) zdol­nych do pra­cy do 105 st. C. War­to wspo­mnieć o sys­te­mie wy­chła­dza­nia wnę­trza, któ­re­go nie zdo­ła­li­śmy spraw­dzić. Za­si­lacz obej­mu­je dwa la­ta gwa­ran­cji do­or-to-do­or.

Pod­su­mo­wu­jąc, do­sta­li­śmy dwie sztu­ki za­si­la­cza Deus M1 550 W, obie się spa­li­ły pod­czas wy­so­kie­go ob­cią­że­nia, za­si­lacz ma wię­cej wad niż za­let. Nie oby­ło się bez start. Stra­ci­li­śmy pod­czas te­stu na ży­wym or­ga­ni­zmie kar­tę gra­ficz­ną Gi­ga­by­te GTX 480, któ­ra pod­czas ob­cią­że­nia w Fur­mar­ku ule­gła awa­rii. W ta­kiej sy­tu­acji nie po­le­ca­my za­ku­pu za­si­la­czy Si­len­tiumPC Deus M1. By­naj­mniej do mo­men­tu usu­nię­cia przy­czyn awa­rii."


--------------------------

Pełny test tutaj :

http://overclock.pl/...s-m1-550-w-test

Cooling.pl - przykład firmy skierowanej na zysk, sprzedającej chińskie podróby z naklejką SPC...
TitoBandito.png

#2 connetions

connetions

  Advanced Member

 • Użytkownik
 • 136 postów

Napisano 18 maj 2014 - 08:21

Ten temat powinien zostać podpięty, aby nie było więcej tematów typu: "SPC Deus m1 czy XFX atx core 450w". To powinno dać do myślenia niektórym posiadaczom wyrobów zasilaczo-podobnych.#3 ReeSonek

ReeSonek

  Długopis

 • Użytkownik
 • 960 postów

Napisano 18 maj 2014 - 08:50

G1 i M1 powinny iść na czarną liste .


Intel Core I5 2310 + Fera 2 | MSI B75-A G43 | 8GB | EVGA GTX 970 | Plextor M6S+ 128GB | WD Green 1TB | XFX XTR 550W | Gladius M40 |


#4 jurgiel93

jurgiel93

  Dużo pisze

 • Użytkownik
 • 498 postów

Napisano 18 maj 2014 - 09:05

Silentium PC robi dobre chłodzenia i obudowy ale zasilacze to powinni przestać produkować .


PROCEK : E21802.0 GHZ

płyta główna : P5LD2-X/1333

Karta graficzna : Ati Radeon HD 3870

PSU : 400 W

RAM : DDR2 2GB

DYSK : 80 GB


#5 TitoBandito

TitoBandito

  Stały bywalec

 • Autor tematu
 • Użytkownik
 • 1582 postów

Napisano 18 maj 2014 - 10:00

SilentiumPC jedyne co robi to przykleja naklejki na produkty Chińskiej firmy SAMA. :)
TitoBandito.png

#6 MarTum

MarTum

  Jestem ALFA I ROMEA

 • Użytkownik
 • 9415 postów

Napisano 18 maj 2014 - 10:35

Pytanie po co pokazywać ten "test" skoro nikt nigdy tu deusa do zestawów nie montował i nie będzie montował.

Nawet nie wiadomo czy test jest wiarygodny.
Zwłaszcza jak jest wklejany przez takiego hejta. Idziecie z jakąś ofensywną :P ?

Sygnaturka.png


#7 HAL900

HAL900

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • 4894 postów

Napisano 18 maj 2014 - 10:53

Raczej mało wiaragodnu ten test .

Starszycie ze nie mozna karty hd7970 podłaczyć .Raz że nie ma ona TPD powyzej 250W dwa obciązyliści w tabelce 570W zasilacz 550 watowytyle doczytałem bo wiecej mi sie nie chce .

Co do płytek i jakości lutowania ciekawe jest że gdzie indziej na zdjeciach (bo na zywca tego nie widziałem )ta jakość jest lepsza a nawet dobra#8 TitoBandito

TitoBandito

  Stały bywalec

 • Autor tematu
 • Użytkownik
 • 1582 postów

Napisano 18 maj 2014 - 11:32

Tak tak. Mało wiarygodny test. Widzę ofensywa sklepu cooling.pl trwa w najlepsze. Na szczęście coraz mniej ludzi kupuje wasz chiński szrot.

UP.

Radeon 7970GHz Edition ma niestety TDP 250W. Znajdziesz takie info w każdym teście. Tu po naszemu :

http://www.chip.pl/a...70-3072mb-gddr5

Użytkownik TitoBandito edytował ten post 18 maj 2014 - 11:36

TitoBandito.png

#9 motodc

motodc

  Advanced Member

 • Użytkownik
 • 117 postów

Napisano 18 maj 2014 - 11:34

Dziwny ten test bo piszą ze niby g1 i m1 różnią sie tylko kondensatorami a g1 jest rekomendowany a m1 i m się palił.#10 TitoBandito

TitoBandito

  Stały bywalec

 • Autor tematu
 • Użytkownik
 • 1582 postów

Napisano 18 maj 2014 - 11:40

 

Dziwny ten test bo piszą ze niby g1 i m1 różnią sie tylko kondensatorami a g1 jest rekomendowany a m1 i m się palił.

 

Przeczytaj do jeszcze raz dokładnie. M1 550W to przeprojektowana 450 dodatkowo niechlujnie wykonana.
TitoBandito.png

#11 Szymus

Szymus

  ten...no informatykier!

 • Użytkownik
 • 548 postów

Napisano 18 maj 2014 - 11:49

Cholera mam Deusa G1 i się coraz bardziej boję...chyba go wymienię kurde.


http://www.youtube.com/user/TheMOTP Mój skromny kanał ^^

 


#12 HAL900

HAL900

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • 4894 postów

Napisano 18 maj 2014 - 11:52

Tak tak. Mało wiarygodny test. Widzę ofensywa sklepu cooling.pl trwa w najlepsze. Na szczęście coraz mniej ludzi kupuje wasz chiński szrot.
 

Reszty nie zweryfikuje ale to zdanie jest prawdziwe .Ścierają sie różne interesy xD

Wentylator 1200rpm i jest wam głośno .Ciekawe czy w innych konstrukcjach 500w+ wentylator 12cm sie nie rozkreca do takich wartości


Użytkownik HAL900 edytował ten post 18 maj 2014 - 11:54


#13 TitoBandito

TitoBandito

  Stały bywalec

 • Autor tematu
 • Użytkownik
 • 1582 postów

Napisano 18 maj 2014 - 11:59

A czy ja mam panie coś wspólnego z serwisem na którym był test tego czegoś? Zauważ, że inne zasilacze SPC zostały tam pozytywnie ocenione. Więc co - ktoś im zapłacił za napisanie tego, czy zwyczajnie chińczyk wyprodukował bubel i teraz smród będzie się ciągnął za SPC?
TitoBandito.png

#14 HAL900

HAL900

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • 4894 postów

Napisano 18 maj 2014 - 12:07

http://overclock.pl/...13,podsumowanie

 

Dla mnie ten serwis to fail .Sie interesy pozmieniały i tyle .Wtedy ach och G1 a teraz wszedzie panowie z ołwercostam najeżdżają rownież na ten zasilacz jak i wszystkie pro\dikty SPC .Obudowy be , chłodzenia be zailacze spalą wille z basenem


Użytkownik HAL900 edytował ten post 18 maj 2014 - 12:09


#15 MarTum

MarTum

  Jestem ALFA I ROMEA

 • Użytkownik
 • 9415 postów

Napisano 18 maj 2014 - 12:13

Tito nie rób scen, o jakiejś ofensywie coolinga.

 

Wiesz o co chodzi ? O to ze jak Xor maczał palce w tym teście to z góry wiadomo ze można na ten test śmiechnąć i iść dalej. No chyba, że tam reszta ekipy także choruje na SPC to wszystko jasne. 

On choruje psychicznie na SPC, podobnie jak Ty.  Sami sobie zapracowaliście na taki wizerunek i nikt na poważnie nie weźmie od was do łba info że dwa deusy upiekły się pod rząd w otoczeniu gdzie  chory psychicznie na ich punkcie przeciwnik mógł maczać paluszki. Mogły się upiec ale o wiele bardziej wiarygodne jest, że mogły zostać celowo zabite, żeby potem móc radośnie w net puszczać wyniki testu i płakać, że im upiekło GTX 480 który był wielokrotnie masakrowany furmarkiem i był w stanie krytycznym. 

 

Sprawa dla Macierewicza

 

Każdy kto ma łeb na karku wie, że xor podobnie jak i Ty jesteście chorobliwie nastawieni do SPC dlatego też reakcja jest taka a nie inna. Turbo hejty i ich wywody nigdy nie będą poważnie brane pod uwagę, a ten temat pewnie niedługo wyparuje. 

 

Edit by Blackwhite:

Ban na 7 dni za prywatne wycieczki


Użytkownik Blackwhite edytował ten post 18 maj 2014 - 08:53

Sygnaturka.png


#16 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 12:26

Test zasilacza SPC Deus M1 jest autorstwa Łukasza Sieranta (sido107). Żaden pomiar, żadna linijka tekstu, żadne zdjęcie NIE SĄ ZROBIONE PRZEZE MNIE. Bo gdyby były, musiałbym widnieć jako współautor artykułu. 

 

Na Overclock został założony temat, w którym Łukasz chętnie odpowiada na wszystkie pytania i wyjaśnia ewentualne niejasności.

 

W tyłek można wsadzić sobie stwierdzenia o jego stronniczości, bowiem model G1 ocenił bardzo dobrze.

 

Niemniej, zachęcam do obalenia tej teorii. Kupna Deusika i odpalenia symultanicznie Prime95 oraz Furmarka na prywatnej platformie. Może jak grafika pójdzie z dymem, to się oduczysz snuć teorie spiskowe. 


KRUL FORUMKA 


#17 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 12:52

Raczej mało wiaragodnu ten test .

Starszycie ze nie mozna karty hd7970 podłaczyć .Raz że nie ma ona TPD powyzej 250W dwa obciązyliści w tabelce 570W zasilacz 550 watowytyle doczytałem bo wiecej mi sie nie chce .

Co do płytek i jakości lutowania ciekawe jest że gdzie indziej na zdjeciach (bo na zywca tego nie widziałem )ta jakość jest lepsza a nawet dobra

1.Jak test może być niewiarygodny? Pytam się czego w nim zabrakło? Testy zostały przeprowadzone przy różnym stopniu obciążeniu jednostki, dostałeś zarówno testy przy sztucznym obciążeniu, oraz przy rzeczywistych warunkach pracy (po podłączeniu platformy testowej)

2.W testach został użyty multimetr, co chyba nikogo nie dziwi, był również test z użyciem tachometru, decybelomierza, oraz watomierza, każdy wynik został dokładnie przeanalizowany, były również testy regulacji napięć na każdej z linii zasilających.

 

Jesteś serio upośledzony, czy to tylko taka żałosna zagrywka?

 

TWOJE wszystkie twoje dotychczasowe wypowiedzi w tym temacie, to zbiór insynuacji, ogólne infantylne podejście do tematu, i aż razi głupotą. Wielki specjalista od teorii spiskowych.

 

PS. Zdefiniujcie jaki test w waszej opinii może uchodzić za w pełni obiektywny.#18 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 12:56

PS. Zdefiniujcie jaki test w waszej opinii może uchodzić za w pełni obiektywny.

Myślę, że DawidN20 mierzący napięcie na dwóch wtyczkach przy 340W ze ściany, to dla nich najlepszy test...

 

Sęk w tym, że w takim teście to 99,99% zasilaczy wypadnie prawidłowo. 

 

To jest dokładnie to, co mówiłem 7-8 miesięcy temu na BMK.

-platforma 450W przerobiona "na siłę" na mocniejszą

-"jaja" przy teście krzyżowym


KRUL FORUMKA 


#19 HAL900

HAL900

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • 4894 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:04

http://overclock.pl/...65583#post65583

_Dumbledore

Jesteś żałosny


Użytkownik XarduneK edytował ten post 18 maj 2014 - 02:28
SPAM nagradzam, jeśli masz pisać pisz z sensem.


#20 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:05

o ile go nie przeciążysz to będzie hulał. Spalic kompa nie spali, jest nawet dobrze zabezpieczony jednak ma problem z zabezpieczeniem przeciążeniowym    

Użytkownik gtxxor edytował ten post 18 maj 2014 - 01:09

KRUL FORUMKA 


#21 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:09

Mnie to najbardziej dziwią takie ''zjawiska'' ......są sytuacje kiedy otwarcie krytykuje się autoryzowany serwis Asusa w Polsce - cisza, ktoś z pewnych przyczyn jedzie po produktach Tt - nikt się nie odzywa.... jeszcze inna sytuacja, nie raz nie dwa zdarzyły się sytuacje kiedy budy Zalmana były totalnie źle spasowane, jest post na forum, i jakoś każdy na spokojnie przyjmuje to do wiadomości.

 

Na forum pojawia się temat zatytułowany mniej więcej tak...''Deus M1 problem''/ '' Deus M1 dziwny dźwięk w momencie obciążenia''- i zaraz zaczyna się przepychanka.

 

Deus M1 (wersja 550w) kosztuje w detalu ~220zł....za 30złotych więcej dostaje się G550M, więc co stoi na przeszkodzie aby zarekomendować Cooler Mastera - a to wszystko za równowartość 3 paczek fajek. :)#22 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:12

Trzeba również pamiętać o tym, że Deus M1 przy zestawie typu i5 + GTX660 sprawdzi się bardzo dobrze. Po prostu SPC zawyżyło obciążalność 12V w tym PSU. Gdyby to był PSU o deklarowanych 450 W na linii 12V, nie byłoby problemu.

 

Znacznie upraszczając. Jest to jednostka 450W, którą sprzedaje się jako 550W. 


KRUL FORUMKA 


#23 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:31

Dokładnie tak... teraz jeszcze dodatkowo taka informacja trafiła do szerszego grona odbiorców, natomiast ja dalej nie rozumiem kompletnie dlaczego wciąż są osoby które za wszelką ceną starają się tutaj zaklinać rzeczywistość...nie od dziś wiadomo że to tani chiński wyrób OEM, gdzie najpewniej nie istnieje takie określenie jak kontrola jakości..bo gdyby tak było, to chociażby rewers głównej płytki PCB nie wyglądałby tak jak wygląda.

 

# Śmiechu warte, że nie zadziałało ŻADNE z zabezpieczeń PSU :cyklop:toż to leciwy Feel II którego jeszcze gdzieś tam mam na stanie, pomimo że z napięciami na bakier, to nie raz, i nie dwa, zabezpieczenia uaktywniły się.#24 ReeSonek

ReeSonek

  Długopis

 • Użytkownik
 • 960 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:34

Jedyne w czym SPC (SAMA) jest dobre , to w robieniu klientów w h*ja .


Intel Core I5 2310 + Fera 2 | MSI B75-A G43 | 8GB | EVGA GTX 970 | Plextor M6S+ 128GB | WD Green 1TB | XFX XTR 550W | Gladius M40 |


#25 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 01:46

Z całej gamy produktów SPC da się wyselekcjonować kilka naprawdę ''w miarę'' produktów....bo spójrzmy na to z tej strony, nikt nie ma problemów z zarekomendowaniem Fery Pro, He1225, Gladka czy X80 (dopiszcie własne), ale zasilacze z ich logotypem to jakaś farsa, i tu widać jak na dłoni podejście do klienta, ich wiarygodność, i jeszcze szereg innych epitetów skierowanych pod ich adresem. Jeszcze te działania marketingowe....wliczywszy dostarczanie produktów do rozpoznawalnych w Polsce YouTube'rów vide Tivolt, KamilSeto i tak dalej... na osoby które te materiały oglądają, takie działania osiągają zamierzony efekt, natomiast ja nie mam zamiaru tego tolerować.#26 XarduneK

XarduneK

  Dupek

 • Moderator
 • 3403 postów

Napisano 18 maj 2014 - 02:34

Dokładnie tak... produkty trafiają do osób na YT z dużą widownią gimbusów (tivolt, seto itp), taka prawda.

A że oni ich nie testujato inna sprawa (czy się myle?), działa to na zasadzie DOSTAŁEM, rozpakowałem, POLECAM.

A dzieciaki widząc to ooo jaki super zasilacz to siamto owamto i kupują, nawet nie wiedząc jak bardzo wtapiają kasę.

 

Swoja drogą jakieś tam modecomy/no-name'y też działają dobrze do iluś tam % obciążenia, ktoś się orientuje ile do ilu?#27 MarTum

MarTum

  Jestem ALFA I ROMEA

 • Użytkownik
 • 9415 postów

Napisano 18 maj 2014 - 02:37

Ale tak jest ze wszystkim. Taka kolej rzeczy w tym biznesie. 

Na forach nikt deusów do zestawu nie kładzie więc nie ma tragedii. 

 

A "gimbusy" które sobie kupią deusa to raczej kasy na R9 290X i I7 X6 nie mają żeby go zamęczyć na ponad możliwości. 


Sygnaturka.png


#28 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 02:42

On nie został zamęczony przez 6-rdzeniowca i 290X, ale przez i7 na s1156 i GTX'a 480. To już jednostka 550W powinna z palcem w uchu utrzymać. 


KRUL FORUMKA 


#29 imiemichal

imiemichal

  Forumowicz

 • Użytkownik
 • 174 postów

Napisano 18 maj 2014 - 02:51

Dokładnie tak... produkty trafiają do osób na YT z dużą widownią gimbusów (tivolt, seto itp), taka prawda.

A że oni ich nie testujato inna sprawa (czy się myle?), działa to na zasadzie DOSTAŁEM, rozpakowałem, POLECAM.

 

Oglądałem recke tivolta którejś z obudów SPC to typ nie wiedział za bardzo o czym mówi..


CPU:i5 4690k MOBO:MSI Z97S SLI KRAIT EDITION RAM:Crucial Ballistix sport 2x4gbGPU:Gigabyte G1 GTX 970 CASE:Enthoo Pro PSU:Corsair RM550W SSD:Micron C400 256gb(crucial m4)


#30 ReeSonek

ReeSonek

  Długopis

 • Użytkownik
 • 960 postów

Napisano 18 maj 2014 - 02:55

Bo wysyłają produkty do ludzi którzy nie wiedzą nic o tych produktach , ale mówią jak najlepiej .


Intel Core I5 2310 + Fera 2 | MSI B75-A G43 | 8GB | EVGA GTX 970 | Plextor M6S+ 128GB | WD Green 1TB | XFX XTR 550W | Gladius M40 |


#31 AngryGamer

AngryGamer

  Gracz Konsolowy

 • Użytkownik
 • 841 postów

Napisano 18 maj 2014 - 02:55

A czy oni wszyscy wiedza o czym mówią? ;) Recka gajmera jutubera, tu takie cos a tam mamy take o. Widzieliście jak oni swoje komputery składali? Można się uśmiać :D 


Użytkownik AngryGamer edytował ten post 18 maj 2014 - 03:00

i5 4670K | Corsair H115i | MSI Z87 GD65 Gaming | Corsair Vengeance LP 16GB 1600Mhz 4x4GB | EVGA GTX 980 SC | Crucial MX100 256GB | Kingston V+200 60GB | Crucial MX200 500GB | Corsair AX760 | NZXT Noctis 450

 


#32 Lemmy

Lemmy

  Mniemanolog

 • Użytkownik
 • 667 postów

Napisano 18 maj 2014 - 03:03

Bo wysyłają produkty do ludzi którzy nie wiedzą nic o tych produktach , ale mówią jak najlepiej .

Mówią o nich jak najlepiej,z takiej przyczyny,że ten produkt dostają na własność i jest szansa na następne.

Użytkownik Lemmy edytował ten post 18 maj 2014 - 03:04

ASRock H97 Pro4|i5 4690|GTX970 100ME|Crucial Ballistix 2x8GB 1600|WD10EZEX|CX500|Z9 U3|Macho120 Rev.A|8.1 64bit|Iiyama GE2488HS

#33 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 03:12

Zabrzmi jak pewien slogan komunistyczny, ale prawda jest taka że tzw "gejmerzy" z jutuba nie powinni kłaść łap na hardware. Od takich testów są specjalistyczne redakcje, tudzież jutuberzy trudniący się sprzętem. "Recenzja" osoby niewprawionej, to nic innego jak forma reklamy. 


KRUL FORUMKA 


#34 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 03:34

Podpisuję się pod Waszymi wypowiedziami obiema rękoma, takie treści jedynie wykazują jakie jest nastawienie osób z naszego środowiska na ich poczynania, bo fakt faktem - od strony marketingowej Rockstar mógłby sobie obrać SPC za niedościgniony wzór, to tym bardziej należą się brawa Coolingowi za tak szeroko zakrojone działania reklamowe.

 

 

Dokładnie tak... produkty trafiają do osób na YT z dużą widownią gimbusów (tivolt, seto itp), taka prawda.

A że oni ich nie testujato inna sprawa (czy się myle?), działa to na zasadzie DOSTAŁEM, rozpakowałem, POLECAM.

A dzieciaki widząc to ooo jaki super zasilacz to siamto owamto i kupują, nawet nie wiedząc jak bardzo wtapiają kasę.

Dobrze gada, polać mu :D

 

Swoja drogą jakieś tam modecomy/no-name'y też działają dobrze do iluś tam % obciążenia, ktoś się orientuje ile do ilu?

http://s15.postimg.o..._1316345685.jpg

 

Cały amperaż ''II'', natomiast ile z tego po circa ~6 latach zostało, kij wie. Coś jak z końmi mechanicznymi....lubią sobie ot tak metodycznie ''zdychać''%-)

W każdym razie - Prescott'a na s.775 w tandemie z Radosławem HD 4670 trzyma i to bez przykrości (do czasu sic!)#35 omar2033

omar2033

  Jedyny rzetelny recenzent kart Nvidia

 • Użytkownik
 • 806 postów

Napisano 18 maj 2014 - 04:26

Tito nie rób scen, o jakiejś ofensywie coolinga.

 

Wiesz o co chodzi ? O to ze jak Xor maczał palce w tym teście to z góry wiadomo ze można na ten test śmiechnąć i iść dalej. No chyba, że tam reszta ekipy także choruje na SPC to wszystko jasne. 

On choruje psychicznie na SPC, podobnie jak Ty.  Sami sobie zapracowaliście na taki wizerunek i nikt na poważnie nie weźmie od was do łba info że dwa deusy upiekły się pod rząd w otoczeniu gdzie  chory psychicznie na ich punkcie przeciwnik mógł maczać paluszki. 

 

Ale tak jest ze wszystkim. Taka kolej rzeczy w tym biznesie. 

Na forach nikt deusów do zestawu nie kładzie więc nie ma tragedii. 

 

A "gimbusy" które sobie kupią deusa to raczej kasy na R9 290X i I7 X6 nie mają żeby go zamęczyć na ponad możliwości. 

Czytając Twoje durne wywody w kilku tematach w moim rankingu gimbusów prowadzisz z dużą przewagą.

Zielonego pojęcia nie masz o niczym a piszczysz i się rzucasz.

Masz problem z tą recką napisz do redakcji Overclocka i wywal swoje żale.

Za takie oszczerstwa w stosunku do Overclocka i Gtxxora powinieneś z miejsca dostać bana.


Użytkownik omar2033 edytował ten post 18 maj 2014 - 04:37

Pasjonat produktów SilentiumPC :przytul:


#36 motodc

motodc

  Advanced Member

 • Użytkownik
 • 117 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:01

Czytając Twoje durne wywody w kilku tematach w moim rankingu gimbusów prowadzisz z dużą przewagą.

Zielonego pojęcia nie masz o niczym a piszczysz i się rzucasz.

Masz problem z tą recką napisz do redakcji Overclocka i wywal swoje żale.

Za takie oszczerstwa w stosunku do Overclocka i Gtxxora powinieneś z miejsca dostać bana.

Nie ma kim się przejmować typowy hejter pod płaszczykiem blacka i moderatorów z forum.#37 Mateo9023

Mateo9023

  Advanced Member

 • Użytkownik
 • 113 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:03

To fajnie wyszło dopiero co kupiłem ten zasilacz ciuchutki napięcia trzyma nie grzeje się i już do wimiany po tych testach już nic nie kupię od SPC masakra tak ludzi robić przerobiona 450W szok napisze do tej firmy zarzalenie że takie coś z tymi zasiłkami wychodzi po czasie jeszcze dzisiaj zamawiam inny zasilacz a tego M1 odrazu do kosza nie sprzedaje bo jeszcze narobię komuś kłopotów szok jeszcze raz szok

#38 MarTum

MarTum

  Jestem ALFA I ROMEA

 • Użytkownik
 • 9415 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:19

 

Nie ma kim się przejmować typowy hejter pod płaszczykiem blacka i moderatorów z forum.

:D :D D: A kogo ja hejtuje jeśli można wiedzieć ? Heh powiem szczerze, że uśmiałem się i to tak na poważnie. Jestę hejterę :D

Ale w sumie jak jestem pod płaszczykiem Blacka to mi wolno więc mogę zostać Twoim tak jak Ty jesteś moim hejterem :)

 

 

Omar- łyknij melisę i nie szukaj zwady drogi kolego. Wisisz tu na włosku w pół zbanowany więc naprawdę nie jesteś żadnym autorytetem, żeby oceniać moją wiedzę, zwłaszcza, że jesteś tu nie cały miesiąc i już masz "osiągnięcia" ale te negatywne i karalne. 

 

 

Pany drogie wyjść na dwór albo sklepać jakiś dobry zestaw komuś w potrzebie czy doradzić, zamiast tworzyć niepotrzebne  problemy i konflikty. Wam czkawką odbije , a nie mnie.  Potem się dziwicie, że jestem pod płaszczem jak się sadzi do mnie pół zbanowany hejter i troll postami najniższej jakości i prosi o bana dla mnie. 

 

 

EDIT: down

 

Xor  jest taka zasadność: jak klaszczesz durniowi to sam jesteś wtedy durniem. Gadasz o milczeniu?  Sam najwięcej szczekasz i robisz zamęt więc może to Ty powinieneś milczeć hmmm ? Pomyśl o  tym. 


Użytkownik MarTum edytował ten post 18 maj 2014 - 05:28

Sygnaturka.png


#39 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:22

Omar cię ślicznie podsumował, twoim jedynym prawem jest zamilczeć ;p

 

Albo zrobić sobie gifa z jego posta i obejrzeć tą sieczkę w 120-hercach hahaha 


KRUL FORUMKA 


#40 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:22

Nie ma kim się przejmować typowy hejter pod płaszczykiem blacka i moderatorów z forum.

Nie ma to jak hiperbolizować pewne sprawy...jakim płaszczykiem człowieku? Wpadasz z 90 postami na koncie i wypisujesz jakieś absurdy, co zrobiłeś Ty z wyjątkiem czepiania się mnie i jeszcze kilku innych userów w działach tematycznych?

Masz wybujałe ego jak stąd do Kingston. Wpadasz na jakiś czas szukając zaczepki, i poszerzasz dumnie OT.#41 Czarny_II

Czarny_II

  Moderator honoris causa

 • Użytkownik
 • 2128 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:23

zabusika, jak dopiero co kupiłeś to oddaj do sklepu.


Spoiler

ns40yz-2.png


#42 HAL900

HAL900

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • 4894 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:28

Fakt masz prawo oddać do sklepu bez podania przyczyny

 

kupiłem ten zasilacz ciuchutki napięcia trzyma nie grzeje się

xD

 

W całych czeluściachinternetu 1 test :E#43 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:33

W całych czeluściachinternetu 1 test :E

Tak. Jeden profesjonalny test. Gdzie autor rozkręcił zasilacz na części pierwsze, dokładnie opisał jego komponenty składowe i wykazał w budowie zasilacza czynniki, które użył za argumenty stawiając mu zarzuty.

 

Podłączenie multimetra przy 400W ze ściany, do 2 wtyczek - to nie jest test zasilacza. Daje on jakiś pogląd na sprawę, ale tutaj Deus został gruntownie "prześwietlony". 

 

Sprzęt do zrobienia takiej recenzji jest bardzo drogi i tylko 2 portale w Polsce robią tak rozbudowane recenzje PSU. 


KRUL FORUMKA 


#44 Bakak

Bakak

  Tearingnator ;)

 • Ekspert
 • 2435 postów

Napisano 18 maj 2014 - 05:47

Haha

 

Ten temat jest z kategorii Pop Cornu i małego piwka :P

 

M1 to spoko zasilacz do tych 450 W i tak powinien być oznaczony! Jeśli zasilacz nie wytrzymuje 15 min obciążenia na deklarowanej mocy znamionowej to jest To zły zasilacz :(

 

Osobiście miałem M1 w kompie przez około miesiąc i działał wzorowo, ale ja nie przekraczałem na nim 400W obciążenia.

 

-EDIT-

Co oczywiście nie znaczy, że wsadziłbym ten zasilacz do swojego kompa na dłużej, lub polecał go do kompa za 4K jak to zrobili ostatnio na PCLolu :/

 

-EDIT_2-

Jeszcze jedna kwestia, którą wcześniej pominąłem.

Każdy zasilacz, w którym nie działają zabezpieczenia, niezależnie od mocy na jakiej jest on stabilny, nie jest godny polecenia i powinien trafić na CZARNĄ LISTĘ.


Użytkownik Bakak edytował ten post 18 maj 2014 - 08:41

Video Recenzje na YouTube - Bakak HCGaming :D

 

// i7 6700K @4,6GHz // Raven Okeanos // Gainward GTX 1060 6GB // ASRock Z170 Extreme4 // Kingston Fury 2x8GB 2400MHz CL15 // Cricial MX200 SSD 250GB // Seagate 1T // Phantek Enthoo Pro M // SPC Supremo M1 700W // Benq XL2411Z //


#45 SMX

SMX

  Aktywny

 • Użytkownik
 • 2748 postów

Napisano 18 maj 2014 - 06:02

Bakak jak zawsze głos rozsądku...

Ja stawiam sprawę dość jasno - Deus stoi za nie mniej niż 220zł, z kolei w Techplanet (tutaj nikt nie zarzuci że to sklep niecieszący się renomą) można dostać G550M za bagatela 248zł. Te zasilacze posiłkując się nawet specyfikacją prądową, okresem gwarancyjnym, indywidualna regulacja vs. moduł DC-DC....no co tu dużo mówić niebo a ziemia.#46 omar2033

omar2033

  Jedyny rzetelny recenzent kart Nvidia

 • Użytkownik
 • 806 postów

Napisano 18 maj 2014 - 07:55

Omar- łyknij melisę i nie szukaj zwady drogi kolego. Wisisz tu na włosku w pół zbanowany więc naprawdę nie jesteś żadnym autorytetem, żeby oceniać moją wiedzę, zwłaszcza, że jesteś tu nie cały miesiąc i już masz "osiągnięcia" ale te negatywne i karalne. 

Pół zbanowany ? Dobre. :diabel:

Rozpędź się w pokoju, jeszcze lepiej gdzieś pod trzepakiem i walnij z dyńki w ścianę :sciana: :sciana: :sciana:

Jak uda ci się wstać to popraw czynność do skutku. Może wtedy coś ci się poukłada w tej 120 hertzowej pustej bańce.


Pasjonat produktów SilentiumPC :przytul:


#47 Blackwhite

Blackwhite

  Stały bywalec

 • Administrator
 • 3550 postów

Napisano 18 maj 2014 - 08:06

Panowie prosze o spokoj.Kultura obowiazuje kazdego.

Omar2033  masz bana na tydzien za prywatne wycieczki

To samo MarTum


Użytkownik Blackwhite edytował ten post 18 maj 2014 - 11:38


#48 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 18 maj 2014 - 08:20

Proponuję jeszcze jednego zbanować. Za nieuzasadnione pomówienia :) 


KRUL FORUMKA 


#49 Bakak

Bakak

  Tearingnator ;)

 • Ekspert
 • 2435 postów

Napisano 18 maj 2014 - 08:42

@UP

Popieram ten wniosek!


Video Recenzje na YouTube - Bakak HCGaming :D

 

// i7 6700K @4,6GHz // Raven Okeanos // Gainward GTX 1060 6GB // ASRock Z170 Extreme4 // Kingston Fury 2x8GB 2400MHz CL15 // Cricial MX200 SSD 250GB // Seagate 1T // Phantek Enthoo Pro M // SPC Supremo M1 700W // Benq XL2411Z //


#50 gtxxor

gtxxor

  prezes kółka różańcowego

 • Użytkownik
 • 4864 postów

Napisano 19 maj 2014 - 01:45

M1 to spoko zasilacz do tych 450 W i tak powinien być oznaczony! Jeśli zasilacz nie wytrzymuje 15 min obciążenia na deklarowanej mocy znamionowej to jest To zły zasilacz

 

Ale M1 to nie jest zasilacz 450W. Oczywiście moc znamionową można sobie wyznaczyć różnie, ale teoretyczna moc całkowita M1 jest większa aniżeli 450W. 99% Tracerów, etc. też będzie się dobrze spisywać, jeśli są niezbyt mocno obciążone.


KRUL FORUMKA 
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

  Copyright power by: ITPC.NET.PL